Savlaicīga rēķinu apmaksa

Informējam, ka sākot ar 2010. gada septembra mēnesi, visiem SIA Ogres Interneta Centrs klientiem, kuru parāda apjoms pārsniegs viena mēneša interneta abonēšanas maksājuma summu, tekošā mēneša 10. datumā tiks automātiski bloķēts interneta pieslēgums līdz pilnīgai parāda segšanai.

Neskaidrību vai problēmu gadījumā, kuras radušās saistībā ar rēķinu saņemšanu vai apmaksu, kā arī problēmu gadījumā jāierodas SIA Ogres Interneta Centrs birojā runāt par rēķinu apmaksas termiņiem.

AKTUALITĀTES